งานวิชาการด้านความมั่นคงข้อมูลข่าวสาร และทฤษฎีการทำสงครามข้อมูลข่าวสาร /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1