กรรมฐาน 40 /

ผู้แต่ง
พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 ว841ก
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์,
Physical description
340 หน้า ; 26 ซม.