วัดในอำเภอบางบัวทอง = Temples in Bangbuathong, Nonthaburi /

ผู้แต่ง
พิศาล บุญผูก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551