พุทธปรัชญาเถรวาท = Theravada Buddhist Philophy /

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 ว357พ 2525
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
98 หน้า ; 26 ซม.