บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1