เศรษฐศาสตร์ทั่วไป /

ผู้แต่ง
ประภาพร แสงทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1