ประวัติศาสตร์ไทย = Thai history /

ผู้แต่ง
กิตติ ตันไทย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1