สมุดภาพพุทธจริยาประวัติบนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทย /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.361 ส314 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ไม่ปรากฎเลขหน้า