จิตศึกษา /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 ส243จ 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
168 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.