การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน /

ผู้แต่ง
กัลยา แม้นมินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
650.072 ก398ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(13), 236 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.