ประวัติศาสตร์บอกเล่าเมืองสงขลาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) /

ผู้แต่ง
เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1