ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตเถระ ชีวประวัติ : ธรรมเทศนา มุตโตทัย บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1