สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน = Petroleum an alternative energy encyclopedia

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ปตท, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1