การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ /

Corporate Author
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 631.45 ก318ก
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ)
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ภาพประกอบสี ; 29 ซม.