โครงการวิจัยเรื่องปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้และโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อปลูกสร้างและพัฒนา

ผู้แต่ง
อุบลวรรณา ภวกานันท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 158.7 อ835ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
S, 826 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.