รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการจัดการประชุมนานาชาติที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) /

ผู้แต่ง
ทวีป ศิริรัศมี
Corporate Author
ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1