กาญจนกานท์ : รวมบทกวีวรรคทองร่วมสมัย เล่ม 2 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1