พระมหามณฑปพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรสถิตศรัทธาสถาพร

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1