ท่องเที่ยวพระอารามหลวง ฉบับภาคอีสาน

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1