พุทธศาสนสุภาษิตจากพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1