53 พระมหากษัตริย์ไทย ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ฝ211ห 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
562 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.