เมืองเจดีย์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.09593 ค961ม 2553
พิมพ์ลักษณ์
เชียงราย : ชอบพิมพ์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.