อาจินต์ ปัญจพรรค์ สอนศิษย์เขียนเรื่องสั้น /

ผู้แต่ง
ถวัลย์ มาศจรัส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1