การศึกษาเชิงวิเคราะห์การฝึกจิตในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Mind Training in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระธนันท์ชัย วรธมฺโม (กลำเงิน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ธ213ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 117 หน้า ; 29 ซม.