วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306.09593 ว394 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542
Physical description
357 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 30 ซม.