วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเลย /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306.09593 ว394 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
290 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 30 ซม.