ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ในการบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ = Faculty-Librarian Collaboration in Library Services at Silpakorn University Sanam Chandra Palace Campus /

ผู้แต่ง
ฐิติมา กลิ่นทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 025.5 ฐ351ค 2549
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ญ, 124 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.