ความยอกย้อนของอดีต : พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติพลตรีหม่อมราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรี = The Wilderness of the Past : Essays in Honour of M.R.Supawat Kasemsri /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1