ความพินาศของโตเกียว /

ผู้แต่ง
เสฐียร พันธรังษี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2531
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4