การค้าสังคโลก : รายงานการสัมมนาวิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1