โพชฌงค์ : พุทธวิถีเสริมสุขภาพ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301613 พ335พ 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
181 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.