การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมในจันทกุมารชาดก = An Analytical Study of Buddhist Principies in the Canderakumara Jataka

ผู้แต่ง
พระมหานัย วิสารโท (ป้องป้าน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 น434ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฉ, 94 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.