ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's satisfaction towards service of Saunkhan sub-district administration organization, Chang Klang district, Nakhon Si Thammarat /

ผู้แต่ง
รัชนี เลาลาศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ร333ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 156 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.