ความคิดเห็นที่มีต่อการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดัง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา = Opinions towards homework of the 5th grade students Choomchon Banpadang school, Sadao district, Songkhla province /

ผู้แต่ง
คล้ายเทพ นนทพุทธ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.302 ค174ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 128 หน้า : ตารางประกออบ ; 30 ซม.