บทบาทการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ต่อการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช = The role in participation of parents on basic virtues to students, Wat Salameechai municipality school, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
อัจฉรา กรดสุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 173 อ498บ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ผ), 212 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.