ศึกษาวิธีการสอนกรรมฐานของพระเถระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A Study of Meditation Teaching Methods of the Senior Monks in the Northeast /

ผู้แต่ง
พระประจักษ์ เตชวโร (นิลศิริ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ป222ศ 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฉ), 151 หน้า ; 29 ซม.