การเสริมสร้างวินัยตามแนวทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = Students' Promoting Discipline in Buddhistic Approach, Matthayomsammajivasil Bangpra School, Si Racha District, Chon buri Province /

ผู้แต่ง
อัมพร ศุภศาสตร์เศรษฐี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1