ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษร์ธานี = Satisfaction with the services of the community position on Tatongmai, Kanchanadit district, Suratthani province /

ผู้แต่ง
ปิยานิตย์ เผือกเดช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ป629ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 152 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.