ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's opinion towards the operation of Kunthulee sub-district administration organization, Thachana district, Suratthani province /

ผู้แต่ง
เสาวลักษณ์ นวลวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ส945ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 164 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.