การดำเนินชีวิตตามหลักเบญจธรรมของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The way of living according to Panja-Dhamma principle of elders, elder service center, Mueang Thungsong municipality, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
ลลิตา ธนาวุฒิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1