การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ของพลทหารกองประจำการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = An Analytical Study of Yonisomanasikara (Systematic Attention) Appearing in Suttantapitaka /

ผู้แต่ง
ชยุตม์ ยอดเมือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1