ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธไตยรัตนนายก (หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา) = Astudy of The Belief of Buddhists Towards Phra Buddhatrairattanwayok ZLuang Phor to) Way Phanang chueng Varavihar, Phranakhon Sri Ayutthaya Prouince /

ผู้แต่ง
ไชยทัศน์ มีปราชญ์สม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3135 ช863ศ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ญ, 86 หน้า ; 30 ซม.