เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.2544 /

Corporate Author
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1