ตำรวจในอุดมคติตามแนวพุทธศาสน์ = The Ideal Police in Buddhist Perspectives /

ผู้แต่ง
วนิชย์ วัลลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 ว168ต 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฌ), 163 หน้า ; 30 ซม.