บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทด้วยเทคนิคหลังนวยุค = Integration of Theravada Buddhist Propagation With Postmodern Techniques /

ผู้แต่ง
รชต แหล่งสิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ร122บ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฒ, 330 หน้า ; 30 ซม.