แรงจูงใจในการสะสมพระเครื่องของประชาชนตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Motivation for Collecting Buddha Images of the Residents of Tha Sala Sud-district, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระฐานัน เขมปญฺโญ (มาภิวงค์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1