การบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 = The scouting management of the basic educational institutes under the office of Udon Thani primary education service area 4 /

ผู้แต่ง
สุพาดา ยนยุบล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 369.43 ส826ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 152 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.