การเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการกำเนิดมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ = A comparative study to beliefs in human birth in Theravada Buddhism and scientific method /

ผู้แต่ง
พระปลัดณรงค์ เขมกาโม (สลาตัน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3015 ณ211ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 107 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.