สุคติในคำสอนพระพุทธศาสนา = Blissful State of Existence in Buddhist Teachings /

ผู้แต่ง
พระมหาบรรจง ชุติวณฺโณ (ผิวทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1