พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน /

ผู้แต่ง
วิเศษ สุจินพรัหม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1